Výpoveď Hedvigy na výsluchu

 

9. september 2006 - výsluch od 08:45 hod.

Zápisnica bola priamo robená zápisom v počítaci. Pre prípadné porovnanie s fotodokumentáciou v spise je vyznačené stránkovanie výpovede.

Vo vyšetrovacom spise materiály ohľadom tretieho výsluchu tvoria listy číslo 34 až 41. Prvé strany zápisnice sú tlačivá k poučeniu svedka, prepis zápisnice začíname na tretej strane výpovede, kde Hedviga Malinová začína vypovedať k

2 strana
K veci

Som študentkou UKF Nitra filozofickej fakulty a dňa 25. 8. 2006 som mala mať v čase o 8.00 hod. postupovú skúšku z maďarského jazyka. Táto skúška mala byť vykonaná na Katedre stredoeurópskych štúdií v Nitre a fakulta sídli pod Zoborom.

Mojím trv. bydliskom je H            č.      , okres Dunajská Streda. V uvedený deň t. j. 25. 8. 2006 som spala doma v mieste trvalého bydliska. Zobudila som sa ráno o 04.30 hod. s tým, že si ešte preopakujem určité tézy ku skúške. Nakoľko mi išiel autobus o 06.00 hod. z obce Trhová Hradská, ktorá je od H            vzdialená asi    km, musela som ísť s matkou, ktorá ma odviezla do Trhovej Hradskej na autobus. Odviezla na OMV čiernej farby VW Polo. Autobus odchádzal z Trhovej Hradskej asi o 6.00 hod. Riadne som si zakúpila lístok a tento autobus prechádza cez mesto Šaľa priamo do Nitry. Do autobusu nastúpil v obci T             pán profesor K      P         , s ktorým sme sedeli vedľa seba. Asi okolo 7.00 hod. autobus prišiel do Nitry a to na SAD, kde som vystúpila z autobusu. Na stanici sme sa rozlúčili s tým, že ja som ešte chcela ísť kúpiť chlebíčky pre komisiu. Ja som sa p. P              spýtala, že ktorým autobusom sa môžem dostať pod Zobor. On mi povedal, už neviem presne aké čísla. Čo robil potom p. P             , ja neviem. Ja som išla potom asi do mesta pre tie chlebíčky. Miesto, kde som ich mala kúpiť, uviesť neviem. Keď nad tým tak rozmýšľam, musela som prejsť okolo starého Tesca a potom som pokračovala cez pešiu zónu, okolo Divadla a potom som išla najkratšou možnou cestou. Už v minulom výsluchu som uviedla, že

3 strana

si nepamätám, ako som došla na miesto, kde sa to stalo. Jasne si pamätám, že som prešla cez most rieky Nitry. Neviem, po ktorej strane mosta som išla, či som išla po pravej alebo ľavej strane mosta. Chcem ešte dodať, že neviem, či po tomto moste prechádzali motorové vozidlá. Niekde v týchto miestach a to na schodíkoch, ktoré vedú do parku resp. niekde za týmito schodíkmi som buď telefonovala, resp. som niekoho stretla. Toto stretnutie známej osoby mohlo byť aj predtým počas tej cesty zo stanice na UKF. V tej dobe som taktiež mohla telefonovať, s kým som mohla telefonovať neviem, neviem ani z akého miesta som telefonovala. V tom čase som mala mobilný telefón Sony Ericson a v ňom som mala vloženú SIM kartu, ktorá má telefónne číslo 09             . Počas cesty zo stanice som si nevšimla, že by ma niekto sledoval. Ako som už uviedla, pravdepodobne za schodíkmi, po ktorých som prešla smerom dolu som bola oslovená zozadu mužským hlasom slovami: „Na Slovensku po slovensky!“ Ja som na tieto slová nereagovala a išla som ďalej krokom, pričom tieto slová sa zozadu opakovali znova v tom istom znení: „Na Slovensku po Slovensky!“ Ja som išla stále ďalej a myslím, že som sa pozrela dozadu. Toto neviem, v akej vzdialenosti bolo od schodíkov, po ktorým som zišla. Ja som však stále pokračovala stále ďalej normálnym krokom. Medzitým z každej strany, z pravej aj ľavej prišli dvaja muži a jeden z nich zopakoval niečo v tom zmysle, že či som nepočula, čo mi povedali. Ja som na toto odpovedala niečo v tom zmysle, aby ma nechali na pokoji. Hneď na to sa ma jeden z nich spýtal, že kam idem, ja som na to odpovedala, že idem na skúšku na fakultu a na to mi odpovedali niečo v tom zmysle, že dneska už nikam nepôjdem. Následne na to jeden z nich, neviem, či to bol ten na pravo alebo na ľavo ma chytil za vlasy zozadu a tieto mi zozadu silne potiahol. Na presné detaily si nepamätám. Toto sa ešte odohrávalo na asfaltovom chodníku. Potom si nepamätám, čo sa dialo, len si spomínam na to, že mi je strašne zima, stojím vo vysokej tráve a niečo na mňa títo muži kričia. V tej dobe som videla už tieto osoby a presný opis som už uviedla vo svojej výpovedi dňa 25. 8. 2006. Taktiež som sa vyjadrila k ich oblečeniu a od vtedy i keď som nad tým rozmýšľala, ďalšie detaily neviem. Jasne si pamätám na to, ako mi povedali, aby som si dala dole sako, pančuchy a náušnice. Ja som ich pokyn splnila, dala som si dole sako, pančuchy a odopla som si obidve náušnice. Bolo to v poradí, že som si dala dole sako, potom som dala dole pančuchy a na ne som položila náušnice, ktoré som si odopla. Tieto veci ležali na zemi. V predchádzajúcom výsluchu a v dodatku som podrobne popísala náušnice a tieto som aj nakreslila. Ja som počas toho i napriek tomu, že tí muži na mňa kričali, nevolala o pomoc, ani som sa nesnažila utiecť. Potom mi kázali, aby som vytiahla z kabelky peňaženku, ja som otvorila kabelku, našla som ju a podala som im ju. Ešte chcem dodať, že v tej dobe som mala už blúzku roztrhnutú. K blúzke chcem dodať, že bola bielej farby a na rukávoch a niekde na pásoch som mala ornamenty. Nie som si istá, asi ten nižší ma udrel otvorenou dlaňou do ľavej časti tváre a následne som hneď spadla na zem do trávy a zostala som ležať na chrbte v tráve. Následne som pocítila úder do podbruška a potom som pravdepodobne upadla do bezvedomia a na nič si nespomínam. Neviem, ako dlho som ležala na tráve.

Ešte chcem doplniť vyššie uvedené, že v čase kedy som vyťahovala peňaženku som si všimla, že mám ruky od krvi a na hrudníku mám taktiež krv. S týmito zakrvavenými rukami som hľadala peňaženku.

Potom som už uviedla, že neviem, ako dlho som ležala na zemi som sa prebrala, stále som ležala, polohu svojho tela neviem a následne som vstala a začala som bežať smerom na fakultu. Bežala som tak, že som bola v blúzke, ktorá bola roztrhnutá, určite som mala aj rozopnutú podprsenku, táto však nebola vyzlečená ani posunutá, len bola rozopnutá. Mala som sukňu po kolená, holé nohy a topánky, ktoré boli premočené. Či boli tieto topánky premočené od dažďa alebo z iného dôvodu, tak to neviem. Viem, že bolo po daždi, ale určite v tej dobe, kedy sa toto stalo, nepršalo. Utekala som smerom na fakultu, rukami som si držala blúzku tak, aby sa mi neposunula podprsenka. Neviem presne kde, ale v určitom úseku sa mi zdali topánky veľmi ťažké, od toho, že boli mokré, preto som ich vyzula a nechala som ich na chodníku. Ďalej som utekala bosá, po ceste som stretla nejaké dve ženy, ktoré išli oproti mne. Potom som vbehla do objektu UKF, prešla som okolo vrátnice a išla som do budovy, tam kde je katedra. Vošla som dnu do kancelárie vedúcej katedry, tento úsek si pamätám len útržkovito, neviem uviesť sled udalostí, ktoré boli na fakulte. Bola som naľakaná a vystresovaná. Ja si pamätám, že na fakulte som bola dotazovaná skúšajúcimi, že ako sa volám, kde bývam, a ja som povedala, aby zavolali môjmu priateľovi P              Ž             , že čo sa stalo a taktiež som ich žiadala, aby zavolali mojej matke. Tak sa aj stalo a ja som nadiktovala z hlavy tel. čísla na priateľa a domov. Podarilo sa mi skontaktovať iba s priateľom, ktorému som povedala, čo sa stalo. Presný obsah telefonátu s priateľom P              Ž              si nespomínam. Ja som chcela absolvovať skúšku, a preto som profesorov žiadala, že

4 strana

tejto skúšky sa chcem zúčastniť. Bol okolo mňa zmätok a rozmýšľali, čo ďalej so mnou budú robiť. Ja som ešte medzitým bola na WC, nakoľko mi bolo zle a dlhšie som bola na toalete, pričom som si všimla, že aj na spodnom prádle mám stopy krvi. Ja som i napriek môjmu zdravotnému stavu chcela skúšku absolvovať, nakoľko sa jednalo o posledný termín postupovej skúšky. Zrazu tam potom prišli lekári a tí ma odviezli do FN Nitra, kde som absolvovala ošetrenie a rôzne vyšetrenia. Nakoniec som bola hospitalizovaná na traumatológii, a potom ma previezli do NsP Dunajská Streda a toto žiadali pravdepodobne moji rodičia.

Čo sa týka vecí, ktoré mi boli odcudzené, tak k tomu som sa vyjadrila v mojom predchádzajúcom výsluchu dňa 25. 8. 2006, k čomu chcem len dodať, že tam som uviedla vo výsluchu, že mi boli odcudzené aj strieborné hodinky, tieto mi však odcudzené neboli, preto ich chcem vylúčiť zo zoznamu odcudzených vecí. Medzi týmito vecami bola aj bankomatová karta Slovenskej sporiteľne, ktorú som dala zablokovať a to z dôvodu, aby mi niekto neoprávnene nevybral peniaze z účtu a taktiež som dala zablokovať aj SIM kartu z mobilného telefónu, ktorý som vtedy používala s vyššie uvedeným číslom.

Spomínam si ešte na to, že niekto ma fotil, neviem počet fotiek, spomínam si teraz, že sa jednalo o p. P             . Odkiaľ zohnal fotoaparát, neviem. Na katedre niekto povedal, že mám niečo napísané na chrbte, pričom text som vtedy nevnímala, a teraz už tento text viem, jedná sa o nápis: „Maďari za Dunaj, Slovensko bez parazitov“. Tento nápis bol napísaný guličkovým perom. Ja som nechcela medializovať celú túto udalosť. Zo strany skúšajúcich tam boli návrhy, aby sme volali Markízu, novinárov z denníku UJ SZO, a ďalšie inštitúcie. Ja som však toto všetko odmietala a či niekto volal médiá a rektorát, to neviem.

V sobotu ráno dopoludnia medzi 09.00-10.00 som na vlastnú žiadosť išla domov. V pondelok 28. 8. 2006 som bola telefonicky informovaná matkou, že mi prišla pošta, nejaký list s tým, aby som si ho išla zobrať na obecný úrad, kde pracuje, a poštárka jej tento list pre mňa dala. Ja som išla na obecný úrad za matkou, kde som naozaj dostala list, v ktorom keď som ho otvorila, boli kompletné moje doklady, a taktiež bankomatová karta. Ja som sa tešila, že som dostala tieto doklady naspäť, a nemusela som vybavovať opätovné vydávanie dokladov. Ja som išla potom k lekárovi a tú obálku som nosila v kabelke aj spolu s dokladmi, ktoré prišli s tým listom. My sme toto nepovažovali za potrebné ohlásiť na políciu, obálka bola aj v koši a to dva dni, avšak keď som nad tým viac rozmýšľala, rozhodla som sa, aby matka zavolala na políciu a oznámila to. A tak sa aj stalo, a dňa 30. 8. 2006 bola obálka daná polícii. Doklady boli kompletné, nepoškodené, čisté a nachádzali sa tam aj vizitky a iné drobné doklady, ktoré som ani nepotrebovala.

Otázka vyšetrovateľa:
Kde ste položili tašku? KomentárJozefa Šáteka
"Kde ste položili tašku?"

Akú tašku mal vyšetrovateľ na myslí, kedy a kde mala svedkyňa-poškodená nejakú tašku v rámci udalosti položiť a s čím má byť táto informácia v rozpore alebo nejasná, to v otázke chýba, preto aj nasledovala odpoveď „To neviem“. Svedkyňa vždy dovtedy označila svoju tašku ako „kabelku“, takže nie je zrejmé, prečo ju vyšetrovateľ nepomenoval tak, aby bolo svedkyni zrejmé, o čo mu vlastne ide.

Odpoveď:
To neviem.
Otázka vyšetrovateľa:
Odkiaľ ste vybrali peňaženku? KomentárJozefa Šáteka
"Odkiaľ ste vybrali peňaženku?"

Otázka je úplne zbytočná, pretože svedkyňa-poškodená niekoľkokrát jednoznačne a bez akýchkoľvek rozporov uviedla, že peňaženku na výzvu páchateľov vybrala z kabelky.

Odpoveď:
Z kabelky.
Otázka vyšetrovateľa:
Mali ste nejako poškodenú podprsenku? KomentárJozefa Šáteka
"Mali ste nejako poškodenú podprsenku?"

Vyšetrovateľ úplne nezmyselne preskakuje na inú oblasť, z peňaženky a kabelky na poškodenie podprsenky, pričom svedkyňa-poškodená už v predchádzajúcich výpovediach jasne a opäť bez rozporov uviedla, že podprsenku mala rozopnutú, ale nepoškodenú. Otázka je teda úplne bezpredmetná.

Odpoveď:
Táto bola len rozopnutá, nebola poškodená.
Otázka vyšetrovateľa:
Tá blúzka, ktorú ste mali na sebe, akým spôsobom bola roztrhnutá a kedy? KomentárJozefa Šáteka
"Tá blúzka, ktorú ste mali na sebe, akým spôsobom bola roztrhnutá a kedy?"

Z predchádzajúcich výsluchov je zrejmé, že svedkyňa si na túto časť udalosti nespomína. V predchádzajúcich výsluchoch o blúzke a jej roztrhnutí vôbec nič neuvádza, preto daná otázka je len kontrolnou otázkou, či si náhodou niečo svedkyňa nevybaví v pamäti.

Odpoveď:
Neviem, či bola roztrhnutá zospodu alebo zvrchu a neviem, kedy bola roztrhnutá.
Otázka vyšetrovateľa:
Tiekla Vám aj krv z nosa? KomentárJozefa Šáteka
"Tiekla vám aj krv z nosa?"

Tento fakt je zdokumentovaný lekárskymi správami, fotografiami poškodenej i jej predchádzajúcimi výpoveďami, takže nie je z otázky zrejmý jej dôvod. Je to len kontrolná otázka, ktorá však nesmeruje k podstate veci. Odpoveď svedkyne na túto otázku dokazuje, že nemá čo skrývať, že hovorí otvorene, dokonca až nad rámec otázky: "Krv z nosa mi určite tiekla, často mi tečie krv z nosa sama od seba aj zo stresu. Či to bolo priamo úderom, to neviem."

Odpoveď:
Krv z nosa mi určite tiekla, často mi tečie krv z nosa sama od seba aj zo stresu. Či to bolo priamo úderom, to neviem.
Otázka vyšetrovateľa:
Tie chlebíčky, ktoré ste chceli ísť kúpiť, ste nakoniec kúpila, keď áno tak kde?
Odpoveď:
Neviem.
Otázka vyšetrovateľa:
Prečo ste Vy nechceli volať políciu ani sanitku?
5 strana
Odpoveď:
Lebo som chcela ísť na tú skúšku, lebo sa jednalo o posledný termín a povedala som, že som v poriadku, len som vyľakaná a všetko toto som chcela absolvovať až po vykonaní skúšky, teda nahlásiť to a ísť na ošetrenie. Nechcela som kvôli tomu opakovať ročník. Ja som tiež nechcela, aby ma fotili, neviem, z akého dôvodu ma fotili, ja som im jasne povedala, aby ma nefotili i napriek tomu ma p. P              fotil. Taktiež som z nemocnice Dunajská Streda som volala p. S             , aby fotky nikomu nedávali, lebo som nechcela, aby sa tento incident medializoval. Na skúšku, ktorú som mala absolvovať, som sa učila od 23. 6. 2006. Myslím, že som bola patrične pripravená na túto skúšku a posledný týždeň sme len opakovali učivo.
Otázka vyšetrovateľa:
V čase kedy ste vychádzali z H              M              ráno, aké bolo počasie?
Odpoveď:
Neviem, aké bolo počasie, viem, že nepršalo, v Nitre bolo jasne vidieť, že je po daždi, lebo boli mláky.
Otázka vyšetrovateľa:
V čase kedy ste vychádzali z H              M              ráno, aké bolo počasie?
Odpoveď:
Neviem, aké bolo počasie, viem, že nepršalo, v Nitre bolo jasne vidieť, že je po daždi, lebo boli mláky.
Otázka vyšetrovateľa:
Na vykonanie skúšky, v čase kedy ste vychádzali z domu, ste si niesli aj nejaké pomôcky?
Odpoveď:
Neniesla som si žiadne písomnosti potrebné k vykonaniu skúšky. Index som mala už odovzdaný, a jednalo sa o ústnu skúšku. Písacie potreby som mala určite v kabelke, lebo pred vykonaním ústnej skúšky máme čas na prípravu, kde si píšeme poznámky. Nakoľko sa jednalo o závažnú skúšku, neniesla som si žiadne písomnosti, ani knihy, lebo sa jednalo o veľké množstvo tohto materiálu.
Otázka vyšetrovateľa:
Vo svojej výpovedi ste uviedli, že v bielej blúzke, ktorú ste mali na sebe, ste ležali v tráve. Ako vysvetlíte, že táto blúzka nebola znečistená zemou, trávou a podobne? KomentárJozefa Šáteka
"Vo svojej výpovedi ste uviedli, že v bielej blúzke, ktorú ste mali na sebe, ste ležali v tráve. Ako vysvetlíte, že táto blúzka nebola znečistená zemou, trávou a podobne?"

Podľa obsahu otázky je to jasný prejav upodozrievania poškodenej. Otázka je prakticky nezodpovedateľná, keďže svedok má niečo vysvetliť čo sa mohlo a nemuselo stať - veď pri ležaní na mokrej tráve vôbec nemuselo prísť k znečisteniu trávou či zeminou. Vyšetrovateľ predložil blúzku poškodenej a opätovne sa jej pýtal, prečo nie je zašpinená. Tieto otázky sú bezpredmetné, keďže si niektoré sekvencie udalosti svedkyňa nepamätala a pretože sa niečo tak stať "mohlo", t.j. že sa blúzka nezašpinila.

Odpoveď:
Neviem. Ja som tú blúzku nepozerala. Táto neviem, či bola mokrá.
Poznámka vyšetrovateľa:
Vyšetrovateľ predkladá poškodenej blúzku k nahliadnutiu.
Otázka vyšetrovateľa:
Je to Vaša blúzka, ktorú ste mali vtedy oblečenú?
Odpoveď:
Áno, je to jednoznačne moja blúzka, ktorú som mala oblečenú. Na tejto blúzke nevidím žiadne znečistenie, je tam krv a je roztrhnutá.
Otázka vyšetrovateľa:
Po predložení blúzky sa opätovne vyjadrite, prečo táto nie je znečistená?
Odpoveď:
Neviem si to vysvetliť, nie je to logické.
Otázka vyšetrovateľa:
Vo svojej výpovedi ste uviedli, že odcudzenú bankomatovú kartu ste dali zablokovať, prečo naším preverovaním bolo zistené, že táto karta nebola zablokovaná? KomentárJozefa Šáteka
"Vo svojej výpovedi ste uviedli, že odcudzenú bankomatovú kartu ste dali zablokovať, prečo naším preverovaním bolo zistené, že táto karta nebola zablokovaná?"

Nevhodne naformulovaná otázka, vyšetrovateľ mal citovať z potvrdenia príslušnej banky, keďže následne sa skutočne potvrdila odpoveď poškodenej, že karta bola jej matkou v banke zablokovaná.

Vyšetrovateľ týmto použil v otázke nepravdivé informácie a jeho tvrdenie sa nezakladalo na pravde a mohlo zneisťovať svedkyňu v jej nasledujúcich odpovediach.

Odpoveď:
Nie je to možné, táto bola zablokovaná mojou matkou v Trhovej Hradskej, kde je pobočka SLSP. O tom môžem predložiť doklad. Neviem, v ktorý deň to matka zablokovala.
Otázka vyšetrovateľa:
V čase pred skutkom ste mali telefonovať, resp. niekoho známeho stretnúť. Uveďte meno osoby, s ktorou ste telefonovala, resp. známej osoby, ktorú ste stretli.
Odpoveď:
Neviem.
Otázka vyšetrovateľa:
Ako teda vysvetlíte, že naposledy z uvedenej karty bolo telefonované dňa 24. 8. 2006.
Odpoveď:
Ja som netvrdila, že som telefonovala. Pripustila som, že som mohla niekoho stretnúť. Neviem meno osoby, ktorú som stretla. Počas stretnutia s touto osobou som komunikovala v maďarskom jazyku. Je to logické, nakoľko som bola oslovená tými mužmi: "Na Slovensku po slovensky“. Neviem tiež vysvetliť, prečo po následnej medializácii a hľadaní svedkov sa mi táto známa osoba neozvala a nepýtala sa ma, čo sa to stalo po tom, čo sme sa stretli. Ja som sa snažila pátrať po tom, koho som stretla, ale nepodarilo sa mi to zistiť.
Otázka vyšetrovateľa:
Prečo ste si z domu nezobrali dáždnik? KomentárJozefa Šáteka
"Prečo ste si z domu nezobrali dáždnik?"

Otázka je skutočne skvostom, pretože z vykonaného vyšetrovania nevyplynuli žiadne problémy s dáždnikom a vyšetrovateľ sa pýta, prečo svedkyňa niečo neurobila, pričom to nemá žiadny význam pre dokazovanie.

Odpoveď:
Na sto percent som si dáždnik nebrala. Vôbec ma to v tej chvíli ráno nenapadlo. Z domu sme išli o 5.30 hod., nepamätám sa, či cesta bola suchá alebo mokrá. Na toto vie odpovedať iba Hydrometeorologický ústav SR.
Otázka vyšetrovateľa:
Odkiaľ sa objavila krv na mobilnom telefóne, zrkadle? KomentárJozefa Šáteka
"Odkiaľ sa zobrala krv na mobilnom telefóne a zrkadle?"

Otázka je úplne zbytočná, nie je podložená nejakým rozporom z predchádzajúcich vyšetrovacích úkonov a skôr je logické, že ich chytala zakrvavenými rukami počas incidentu svedkyňa-poškodená.

Odpoveď:
Presne to neviem, mala som ruky od krvi, a keď som hľadala peňaženku, tak sa tieto veci mohli znečistiť od krvi, ktorú som mala na rukách. Sú to len moje úvahy. Neviem to naisto.
Otázka vyšetrovateľa:
Z akého dôvodu ste si dávali dole pančuchy? KomentárJozefa Šáteka
"Z akého dôvodu ste si dávali dole pančuchy?"

Opäť úplne zbytočná otázka, žiadny problém z predchádzajúcich výpovedí neexistuje, odpoveď prakticky nemá čo nové riešiť.

Svedkyňa už pri svojich predchádzajúcich výpovediach uviedla, že tak urobila na výzvu páchateľov.

Odpoveď:
Lebo mi to kázali a ja som poslúchala ich pokyny. Nepamätám si presne, čo mi povedali, kričali na mňa a ja som si dala pančuchy dole, takisto sako a aj náušnice. Uši som mala od krvi z dôvodu, že som si pri dávaní dole náušníc znečistila uši od krvi, ktorú som mala predtým na rukách.
Otázka vyšetrovateľa:
Mali ste aj nejaké zranenie na stehnách? KomentárJozefa Šáteka
"Mali ste aj nejaké zranenie na stehnách?"

Opäť úplne zbytočná otázka, objektívne toto mohli zistiť a zistili lekári, žiadny problém v rámci dokazovania v tejto súvislosti neexistoval.

Odpoveď:
Mala som rôzne drobné podliatiny spolu 23 po vonkajších stranách stehien. Ja si nepamätám, z akého dôvodu mi tie podliatiny vznikli.
6 strana
Otázka vyšetrovateľa:
Prečo ste išli na posledný termín skúšky?
Odpoveď:
Kvôli iným skúškam som nestihla absolvovať prvé dva termíny, nakoľko by som mala málo času na prípravu. Ja som sa chcela skúšky zúčastniť i napriek stavu v ktorom som bola, avšak nebolo mi zle. Pre mňa bola skúška prvoradá, nechcela som opakovať ročník.
Otázka vyšetrovateľa:
Uvádzate, že Vám nebolo zle a bola ste schopná absolvovať skúšku, pričom Vás v pomerne zlom zdrav. stave prevážala RZP sanitkou do nemocnice, ležali ste na lehátku, a tak Vás prevážali po jednotlivých oddeleniach, aký bol teda Váš zdrav. stav? KomentárJozefa Šáteka
"Uvádzate, že vám nebolo zle a boli ste schopná absolvovať skúšku, pričom vás v pomerne v zlom zdravotnom stave prevážala RZP sanitkou do nemocnice, ležali ste na lehátku a tak vás prevážali po jednotlivých oddeleniach, aký bol teda váš zdravotný stav?"

Veľmi zle formulovaná otázka, v ktorej samotný vyšetrovateľ sa dostal do situácie „konštatovania“, že svedkyňa poškodená bola „v pomere v zlom zdravotnom stave...“, čo by teda znamenalo, že páchatelia skutočne jej spôsobili vážnejšie zranenia. Z toho logicky vyplýva, že skutok sa stal.

Pýtať sa svedkyne, aký bol jej „skutočný zdravotný stav“ je úplný nezmysel, toto museli zodpovedať lekári a znalci.

Vyšetrovateľ vôbec neberie v úvahu, že nie tak telesné ublíženie, ale psychická trauma z prežitého útoku na jej osobu, bitka, krik, olúpenie, problém s posledným termínom skúšky ihneď po incidente mohol poškodenú značne negatívne ovplyvňovať.

Odpoveď:
Mňa môj zdravotný stav nezaujímal, chcela som absolvovať skúšku, ja som počas celého štúdia mala veľmi dobré výsledky, a vždy som sa na skúšky pripravovala zodpovedne, na tejto skúške mi obzvlášť záležalo, nakoľko by som opakovala ročník.
Otázka vyšetrovateľa:
Ako sa Vám dostala krv do vlasovej časti hlavy, pod ľavé oko? KomentárJozefa Šáteka
"Ako sa vám dostala krv do vlasovej časti hlavy, pod ľavé oko?"

Otázka len dokresľuje jednostranné zameranie vyšetrovateľa svojimi otázkami (a v tomto prípade opäť úplne zbytočnými) dokázať jeho predstavu, ktorú už vtedy nadobudol, že skutok sa nestal a svedkyňa-poškodená si ho vymyslela.

Nasledujúca otázka vyšetrovateľa, či bola schopná absolvovať skúšku je trápna, sú to všetko len otázky smerujúce k jej vlastnému hodnoteniu úrovne odbornej pripravenosti na skúšku, čo prakticky nič nedokazuje, či už odpovie svedkyňa tak, či onak.

Odpoveď:
Podľa mňa sa tá krv dostala z mojej dlane a chytila som si vlasy, neviem sa k tomu viac vyjadriť.
Otázka vyšetrovateľa:
Uvádzate, že si na väčšinu udalostí nepamätáte, boli ste v dosť zlom zdravotnom stave, i napriek tomu ste chceli absolvovať skúšku, boli ste schopná absolvovať skúšku?
Odpoveď:
Podľa mňa nebola by som schopná. Členka komisie p. B              mi ponúkla, že mám ísť na ošetrenie a po ošetrení, keď bude všetko v poriadku, môžem ísť na skúšku. Teraz mi termín posunuli na 19. 9. 2006. Toto mi vybavila podľa mňa vedúca katedry.
Otázka vyšetrovateľa:
Kedy ste upadli do bezvedomia?

Z technických príčin prerušujeme výsluch. Vo výsluchu sa pokračuje v čase o 12.20 hod.

Otázka vyšetrovateľa:
Ktorou trasou ste išli cestou z autobusovej stanice do školy?
Odpoveď:
Neviem, išla som okolo starého Tesca po pešej zóne okolo divadla, najkratšou cestou na UKF pod Zoborom.
Otázka vyšetrovateľa:
Vyjadrite či ako ste nakladali s obálkou, v ktorej Vám prišli doklady? KomentárJozefa Šáteka
"Vyjadrite, ako ste nakladali s obálkou, v ktorej vám prišli doklady?"

Otázka má svoje opodstatnenie, v odpovedi svedkyňa vysvetľuje, že "odpojila sa od obálky známka a táto odpadla na zem, ja som ju zodvihla, olízala som ju a priložila som ju na miesto."

Odpoveď:
Odpojila sa od obálky známka a táto odpadla na zem, ja som ju zodvihla, olízala som ju a priložila som ju na miesto.
Otázka vyšetrovateľa:
Vyjadrite, akým spôsobom sa dostali sliny na zadnú časť obálky na lepiacu časť? KomentárJozefa Šáteka
"Vyjadrite, akým spôsobom sa dostali sliny na zadnú časť obálky na lepiacu časť?"

Z otázky nie je zrejmé, z akých podkladov vyšetrovateľ pri tvrdeniach vychádzal. Z formulácie otázky vyplývajú ďalšie dve pochybenia, pretože vyšetrovateľ neupresnil, že sa jedná o sliny samotnej poškodenej.

Nezodpovedanou ostáva aj otázka, z čoho vyšetrovateľ vychádzal, keď v otázke tvrdil, že ide o sliny.

Odpoveď:
Neviem.
Otázka vyšetrovateľa:
Vyjadrite sa k tomu, prečo DNA zistené zo známky a lepiacej časti obálky sedí s Vaším DNA? KomentárJozefa Šáteka
"Vyjadrite sa k tomu, prečo DNA zistené zo známky a lepiacej časti obálky sedí s Vaším DNA?"

Rovnako nesprávne formulovaná otázka. Sú to veľmi zle použité pojmy, svedkyňa vôbec nemusí vedieť, čo to je DNA. Rovnako je použitý slangový výrazový prvok „sedí“, pravdepodobne vyšetrovateľ tým myslel „zhodu“, takže svedkyňa ani nemusela vedieť, čo sa vlastne vyšetrovateľ pýta a čo to „sedí“ znamená.

Svedkyňa potvrdila, že „Lebo som to sama olizovala. Zadnú časť obálky som neolizovala.“

Z celkovej neprehľadnosti postupu pri tomto úkone vyplýva podozrenie, či druhú vetu tejto odpovede vôbec naformulovala samotná svedkyňa-poškodená.

Odpoveď:
Lebo som to sama olizovala. Zadnú časť obálky som neolizovala.
Otázka vyšetrovateľa:
Viete, kto bol odosielateľom listovej zásielka a kde bola podacia pošta?
Odpoveď:
Neviem.
Otázka vyšetrovateľa:
Zaoberali ste sa tým, čo bolo uvedené na pečiatke podacej pošty?
Odpoveď:
Áno, ale nebolo tam nič vidno. Neviem, odkiaľ tá zásielka išla, ja som tam nič neprečítala. K tomu čim ma oboznámil vyšetrovateľ ohľadne známky a pečiatky, k tomu sa neviem vyjadriť.
Otázka vyšetrovateľa:
Na základe vykonanej expertízy z odboru chémia bolo zistené, že blúzka nenesie znaky znečistenia trávou, zeminou, vyjadrite sa k tomu, nakoľko v uvedenej blúzke ste ležali v trávnatom poraste ne zemi. KomentárJozefa Šáteka

Otázka týkajúca sa výsledku chemickej expertízy, ktorá nezistila známky znečistenia blúzky, je opäť úplne zbytočná, lebo takúto otázku už vyšetrovateľ dal a svedkyňa ju zodpovedala.

Takže otázka i odpoveď nemajú žiadny dôkazný význam.

Odpoveď:
Neviem.
Otázka vyšetrovateľa:
Na základe predložených expertíz z odboru grafológia boli zistené zhody Vášho písma na blúzke, liste, ktorý Vám prišiel s Vašimi dokladmi a s vyžiadanými žiadosťami o pas. Vyjadrite sa k uvedenému.
Odpoveď:
Neviem.
Otázka vyšetrovateľa:
Súdny znalec vylúčil otras mozgu, boli ste v bezvedomí? KomentárJozefa Šáteka
"Súdny znalec vylúčil otras mozgu, boli ste v bezvedomí?"

Otázka je absolútne bezprecedentná, keďže znalec len znížil lekársky stupeň spôsobených zranení, tieto však potvrdil, že poškodenej spôsobené boli.

Odpoveď:
Áno.
Otázka vyšetrovateľa:
Súdny znalec z odboru zdravotníctva vylúčil zranenia, ktoré ste utrpeli pri údajnom útoku? KomentárJozefa Šáteka
"Súdny znalec z odboru zdravotníctva vylúčil zranenia, ktoré ste utrpeli pri údajnom útoku?"

Vyšetrovateľ zavádza poškodenú, lebo znalec nevylúčil všetky zranenia, ktoré utrpela.

Podľa formulácie toto nie je ani otázkou, je to konštatovanie, takže svedkyňa prakticky nemá načo odpovedať.

Vyšetrovateľ zle naformuloval aj odpoveď svedkyne: "Nič." V prípade, ak svedkyňa neodpovedala, mal vyšetrovateľ v zátvorke uviesť, že svedok mlčí a neodpovedá.

Znalec na str. 12 posudku konštatuje: "Drobná rana na dolnej pere vpravo. Znalec predpokladá, že toto zranenie mohlo vzniknúť pohryznutím samotnou poškodenou. Znalec sa domnieva, že toto zranenie mohlo vzniknúť aj cudzím zavinením, a to napríklad fackou, t.j. úderom otvorenou dlaňou do ľavej strany tváre a následným pohryznutím zubami poškodenej. Mnohopočetné pohmoždenie oboch stehien s krvnými podliatinami. Znalec konštatuje, že tieto zranenia vznikli pôsobením vonkajšieho, priameho, aktívneho násilia malej intenzity.... Priemerná doba liečenia a práceneschopnosti týchto zranení je do 7 dní."

Z tohto vyplýva, že vyšetrovateľ buď dostatočne nenaštudoval znalecký posudok, alebo konal vedome a v otázke spôsobených poranení cielene tvrdil nepravdu.

Odpoveď:
Nič.
Otázka vyšetrovateľa:
Vysvetlite, prečo známka, ktorú ste nalepili späť na obálku bola umiestnená presne na to isté miesto, pričom ste uvažovali, že predmetnú obálku zahodíte ako nepotrebnú pre políciu?
7 strana
Odpoveď:
Lebo ona bola už odpadnutá v koši, a keď matka zavolala, že aby sme pre ňu prišli, tak som ju olízala a nalepila. Potom som ju odovzdala polícii.
Otázka vyšetrovateľa:
Trpíte v súčasnej dobe nejakými zdravotnými problémami?
Odpoveď:
Zle spávam, chodím psychiatrovi, nakoľko zle spávam a to už asi jeden týždeň a to do Dunajskej Stredy, bola som uňho len raz, neviem jeho meno. Jedná sa o súkromného lekára.
Otázka vyšetrovateľa:
Boli by ste ochotná sa podrobiť detektoru lži?
Odpoveď:
Áno.

Poznámka: Počas výsluchu svedok poškodený Malinová užila lieky.

Po prečítaní zápisnice (ktorá bola nahlas diktovaná) svedok - poškodený vyhlasuje, že jej obsah súhlasí s jeho výpoveďou a preto nežiada jej opravu ani doplnenie. V plnom rozsahu trvám na svojej výpovedi, túto nemienim meniť ani upravovať, to čom som uviedla, sa zakladá na pravde.

Výsluch skončený 9. 9. 2006 o 12.45 hod.

Vyšetrovateľ PZ: mjr. Horák Peter
Zapísala: Čaladiová
Prítomný: npor. Pecho
Svedok - poškodený: Hedviga Malinová