Výpoveď Hedvigy na výsluchu

 

25. august 2006 - výsluch od 12:10 hod.
Zápisnica začína štyrmi stranami, ktoré tvoria osobné údaje Hedvigy Malinovej, podpísané poučenie svedka, poškodeného, možnosti odškodnenia a pod.
Vlastný výsluch (v zmysle výpovede) sa začína na strane 5 zápisnice. Stránkovanie rukou písanej zápisnice sa dodržiava aj pri počítačovom prepise, pre prípadné porovnanie s fotodokumentáciou v spise, stránkovanie výpovede je vyznačené.
V spise materiály ohľadom prvej výpovede tvoria listy číslo 2 až 27.
5
Bola som vyšetrovateľom v úvode poučená podľa ustanovení uvedených v predtlači a v úvode som bola poučená podľa § 2/20 TP o tom, že mám právo vypovedať v jazyku, ktorý ovládam, v tomto prípade maďarský, ale nakoľko dobre ovládam i slovenský jazyk, v ktorom sa vedie konanie, tak tlmočníka nežiadam a vypovedať budem po slovensky.
Bola som poučená i o povinnosti vypovedať ako i o práve nevypovedať v prípade, že by som mohla sebe alebo blízkej osobe privodiť trestné stíhanie; čo mi však nehrozí, a preto vypovedať budem a chcem.
Poučená som bola i o podmienkach čítania mojej výpovede na súde, v prípade, že by som tam nevypovedala a tieto beriem na vedomie.
Ako poškodená som bola poučená o podaní si bezodkladne námietku zaujatosti voči vyšetrovateľovi, ako i sťažnosť na postup, avšak z tohto si nepodávam.
Ako poškodená som bola poučená i o nazeraní do vyšetrovacieho spisu, čo však momentálne nežiadam, ako i o práve zvoliť si splnomocnenca.
6
Ďalej som bola ako poškodená poučená o tom, že v prípade obvinenia páchateľov a ich umiestnenia do väzby alebo VTOS, mám právo žiadať v prípade ich prepustenia, alebo úteku, o tomto informáciu. Po tomto poučení však vyšetrovateľovi výslovne prehlasujem, že tohto práva o poskytnutie takejto informácie na moju adresu, sa výslovne vzdávam nežiadam.
Ďalej som bola ako poškodená poučená o práve žiadať o náhradu škody od páchateľa, a to najneskôr do skončenia vyšetrovania.
Poučená som bola i o ďalších právach uvedených na predtlači, okrem iných, i o nároku na tzv. svedočné, čo však nežiadam.
V závere poučenia ma vyšetrovateľ oboznámil i o podmienkach odškodňovania poškodených a dal mi i informáciu pre poškodeného trestným činom.
Po poučení k veci uvádzam:
7
Momentálne som hospitalizovaná na traumatológii FN Nitra, pričom na otázku vyšetrovateľa uvádzam, že som si plne vedomá, čo budem hovoriť, je pravda, že si to nebudem pamätať podrobne, ale to, čo si pamätám, viem, že to bolo určite tak.
Som študentkou tretieho ročníka Filozofickej fakulty UKF Nitra a dnes ráno asi o 07.30 hod. som prechádzala cez mesto zo stanice pod Zobor do budovy fakulty stredoeurópskych štúdií, pričom som prechádzala, čo si matne pamätám, akoby cez most, po ktorom jazdili i vozidlá a z neho som po ľavej strane schádzala schodíkmi, ktoré viedli na chodník pre chodcov, ale neviem opísať, pričom asi v týchto miestach som niekomu odpovedala v maďarskom jazyku, ale, či to bolo niekomu do telefónu, pričom moje telefónne číslo bolo 09xx xxx xxx, alebo som niekomu som odpovedala priamo osobne, kto išiel okolo - neviem teda, ako to presne bolo, ale zreteľne si pamätám, ako som takto sama šla po tom chodníku, tak som počula, ako nejaký mužský mladý hlas kričí na mňa spoza môjho chrbta „na Slovensku po slovensky", na čo som ja nereagovala a on to ešte raz zopakoval.
Ja som ďalej tiež nereagovala, išla som si ďalej, avšak som bezprostredne po tom zacítila, ako ma niekto zozadu potiahol za vlasy, a podľa mňa silnou
8
intenzitou a tento hlas mi zase hovoril niečo také, že či som hluchá, či som nepočula, že na Slovensku po slovensky. Ja som na to reagovala slovami, že sa ponáhľam. Potom sa ma opäť mladý mužský hlas - neviem, či to bol ten istý, spýtal, že kam sa ponáhľam a po mojej odpovedi, že na univerzitu, tak zase mi tento hlas odpovedal, že dnes už nikam nepôjdem opäť ma niekto zozadu potiahol za vlasy. Stále som však týchto útočníkov nevidela, boli mi
za chrbtom. Potom mám výpadok pamäte a pamätám si len, že som stála vo vysokej tráve a oproti mne stoja dvaja mladí muži, ktorí vyzerajú:
prvý - bol vysoký asi od 180 do 190 cm, silnejší, akoby vyšportovaný, tvár i oblasť vlasov mal úplne oholenú, tvár mal guľatú, žiadny markant na tvári som si nevšimla, oči si taktiež nepamätám. Oblečené mal nohavice olivovej farby, obuté neviem, čo mal, a oblečenú mal čiernu bundu a na rukáve pravého ramena mal nášivku v tvare slovenského znaku. Iné dôležité markanty som si nevšimla.
druhý muž - bol vo veku tak, ako i prvý, 20 - 22 rokov, vysoký, viac ako 190 cm
9
opäť bol na tvári i v oblasti vlasov oholený, tvár podlhovastú, ale markanty očí a nosa podobne neviem. Tento muž bol chudej postavy, oblečené mal čierne nohavice a čierne tričko s nápisom na hrudi, avšak o aký nápis išlo, neviem. Na tričku mal oblečenú taktiež -bundu, avšak neviem, či mala nejakú nášivku.
Či títo obaja muži mali oblečené bundy, „bombery" a na nohách obuté „kanady", alebo podobnú obuv, tak to neviem. Taktiež som si nevšimla žiadne tetovanie, alebo retiazky, prípadne iné šperky s rôznymi príveskami a emblémami.
Títo muži sa medzi sebou neoslovovali.
Viac k opisu týchto mužov neviem uviesť, pričom na výzvu vyšetrovateľa uvádzam, že dokážem oboch mužov spoznať, či už podľa fotografií alebo na živo, a taktiež by som vedela možno prostredníctvom techniky ich identikity.
Ďalej si pamätám, že som stála v tej vysokej tráve a oni oproti mne, tak mi povedali, neviem, ale presne ktorý, pričom hlas bol ani nie hlasno, ale bolo to priam
10
ziapanie (? – na kópii zle čitateľné miesto) na mňa a tak mi povedal, že si mám dať dole pančuchové nohavice, sako a obe náušnice z uší. Nakoľko ja som sa bála, tak som poslúchla a urobila som, čo chceli a na zem som položila najskôr sako, potom pančuchové nohavice a na to som dala dve náušnice z bieleho kovu - striebro. Potom mi kázali opäť týmto krikom, aby som im vybrala peňaženku, na čo som ja si otvorila kabelku, vytiahla z nej peňaženku a túto dala do rúk vyššiemu. Potom ma niektorý z nich vzápätí udrel do tváre otvorenou dlaňou na ľavé líce, ďalej si už nepamätám nič, len toľko, že som spadla na zem, cítila ešte nejaké kopnutie do brucha iné nič. Neviem, ako dlho som takto ležala, ale po prebratí som vstala a bežala - bežala na fakultu, kam som mala namierené a tam som povedala, čo sa stalo, ale čo konkrétne, to neviem. Viem, že pomoc zavolala prof. Sandorová.
Na otázku, či títo páchatelia okrem už slov „na Slovensku, po slovensky" na moju adresu, alebo pri nejakom ich rozhovore, hovorili také slová, ktoré by naznačovali niečo v súvislosti s mojou národnosťou, tak nijaké iné slová nepadli, len tie, čo som povedala,
11
však na chrbte mojej blúzky bolo napísané niečo v takomto zmysle, že „Slovensko bez parazitov", „maďari za Dunaj."
To je všetko zatiaľ, čo si pamätám o priebehu tohto môjho napadnutia.
Čo sa týka mojich zranení, tak nemám žiadne väčšie zranenia, pričom cítim celé telo ako po dobití a som otrasená z toho. Čo sa týka vecí, ktoré mi odcudzili, tak bola to peňaženka, v ktorej boli slovenské koruny vo výške 2.000,- Sk, boli tam d'alej doklady, a to môj OP, preukaz poistenca VšZP, vodičský preukaz, bankomatová karta SLSP. Ďalej mi vzali spomínané dve náušnice zo striebra v tvare kruhu priemer asi 7 mm, pričom po obvode akoby obrúsené a po prepadnutí som zistila, že z prstenníka pravej ruky mi zmizol strieborný prstienok, ktorý bol bez očiek, čiže len akoby obrúčka, ktorý bol po obvode brúsený. Ďalej to boli dámske náramkové hodinky zo striebra značku neviem, ktoré boli iba jeden mesiac staré, remienok široký asi 3-4 cm.
12
No a samozrejme ešte sako a kabelka a pančuchové nohavice, ktoré sa však podľa vyjadrenia Polície našli.
K odcudzeným veciam chcem uviesť, že náušničky si cením na 1.000,- Sk, prstienok na 1.000,- Sk, hodinky na 3.000,- Sk a ostatné veci ako sú kabelka, sako, peňaženka na 3.000,- Sk a hotovosť 2.000,- Sk. To je všetko, pričom v prípade, že si neskôr spomeniem na ďalšie skutočnosti, tieto uvediem pri doplnení výpovede.
Po poučení poškodeného prehlasujem, že sa k trestnému stíhaniu pripájam a škodu si uplatňujem, ale k jej výške sa vyjadrím neskôr.
Zápisnica nahlas diktovaná, prečítaná a na znak súhlasu s jej obsahom podpísaná dňa 25. 8. 2006 o 13.50 hod.
Vyšetrovateľ PZ:
mjr. Kuna v. r.
Zapísala:
Halásová v. r.
Svedok - poškodená:
Hedviga Malinová v. r.
Prítomný pri podpise:
npor. Jan Segíň v. r.
Za správnosť opisu:
Halásová