Výpoveď Hedvigy na výsluchu

 

25. august 2006 - výsluch od 22:15 hod.
Zápisnica má len tri strany (počítačový "opis" rovnako). Pre prípadné porovnanie s fotodokumentáciou v spise je vyznačené stránkovanie výpovede.
Vo vyšetrovacom spise materiály ohľadom druhého výsluchu tvoria listy číslo 28 až 33.
Z výsluchu sa vyhotovil zápis písaný rukou. Ten podpisovali všetky zúčastnené strany. Neskôr sa vyhotovil prepis do počítača. Aj pôvodný zápis, aj prepis do počítača sú súčasťou vyšetrovacieho spisu.
Nie sú však totožné. Pri zhotovovaní prepisu bola vynechaná časť, kde svedkyňa hovorí na tému telefonovania.
Túto vynechanú časť sme prepísali a zaradili na patričné miesto a odlíšili ju zeleným písmom.
1
Úrad justičnej a kriminálnej polície PZ
Nábrežie mládeže 1
949 01 Nitra
ČVS:ORP-810/OVK-NR-06
opis
Zápisnica o výsluchu svedka poškodeného
(pokračovanie)
V Dunajskej Strede dňa 25.8.06 o 22.15 hod. sa pokračovalo vo výsluchu svedka poškodeného Hedviga Malinová, nar.
Ostatné nacionálie ako v zápisnici o jeho výsluchu zo dňa 25.8.2006...
Svedok poškodený bol opätovne poučený v zmysle zákonných" ustanovení, ktoré sú uvedené na 1 - 4 strane zápisnice. Svedok poškodený prehlasuje, že bol poučený v zmysle § 46,Trestného poriadku ako poškodený a v zmysle §§ 127,129,130/1,130/2, 131/1 Trestného poriadku, ďalej podľa §§ 345,346 Trestného zákona.
Pred výsluchom som bola vyšetrovateľom poučená o práve odoprieť svoju výpoveď a výslovne vyhlasujem, že toto svoje právo nevyužívam.
K veci
Čo sa týka páchateľov, ktorí ma prepadli boli vo veku 20 až 22 rokov.
Do Nitry som cestovala o 06:00 hod. autobusom medzimestskej dopravy z trhovej Hradskej a do Nitry som prišla o 07:00 hod. potom som išla pešo pod Zobor, kde je fakulta.
Čo sa týka, či som v čase pred incidentom telefonovala, alebo som sa s niekým stretla, tak skôr si myslím že som sa s niekým stretla a prehovorila som s ním.
(Poznámka edtiora webového vydania: po kliknutí na zelený text sa otvorí fotografia originálneho zápisu výsluchu.)
Čo sa týka krvi na blúzke, tak tá krv mohla byť z pery, nosa alebo z vlasovej časti. Pri útoku si spomínam na kopnutie do miesta podbruška a pravdepodobne z toho dôvodu som krvácala.
2
na celú udalosť si pamätám útržkovito, spomínam si na to ako som bola vyzvaná páchateľmi, aby som si dala dole sako, pančušky a náušnice. Ja som si dala dole prvé sako, potom pančušky a na vrch som položila náušnice, ktoré som si sama rozopla a položila na vrch.
"Následne nato som dostala úder otvorenou dlaňou na ľavé líce, padla som na zem a dostala som 1 kopanec do brucha v čase, keď som ležala na zemi. Ako som už uviedla ja som uši zranené nemala. Po tomto všetkom, keď som sa prebrala, tak som mala topánky na nohách, mala som ich riadne obuté. Potom som utekala smerom na internát, potom sa mi zdali ťažké, tak som si ich vyzula a nechala v parku, cez ktorý som utekala.
Dodávam, že potom čo som si dala dole sako, pančuchy a náušnice mi povedali, aby som im dala peňaženku. V peňaženke som mala 2000,- Sk, ISIC - kartu, bankomatovú kartu -Slovenskej sporiteľne. To či som mala na sebe hodinky a náramok si nepamätám. Pamätám si že pred útokom som mala prsteň na prstenníku pravej ruky a retiazku na krku, obe boli strieborné, tie som si sama nedávala dole.
Čo sa týka páchateľov necítila som z nich alkohol a nevyzerali byť pod vplyvom alkoholu. Opakovane som dnes bola kontaktovaná novinármi z rôznych médií, slovenských, maďarských a aj českých, pričom som neposkytla žiadne informácie.
3
To je všetko, chcem k danej veci uviesť. Zápisnica na znak súhlasu podpísaná, nežiadam jej ďalšie doplnenie a opravenie.
Zápisnica skončená dňa 25.8.2006 o 22:45 hod
vyšetrovateľ PZ:
mjr. Mgr. Peter Horák v. r
prítomný:
por. Ing. Smreček v. r.
poškodená:
Hedviga Malinová v. r.
Za správnosť opisu zodpovedá:
por. Ing. Smreček