Hedvigine výpovede

Fotokópie vyšetrovacieho spisu

Podľa vyjadrenia ministra vnútra vraj Hedviga neustále menila výpovede. Aby si o tomto mohol urobiť každý vlastný obraz, prinášame VŠETKY Hedvigine výpovede tak, ako sú vo vyšetrovacom spise.

V spise sú tri Hedvigine výsluchy. Dva sú z 25. augusta 2006 (deň útoku). Prvý prebehol od 12:10 do 13:50, druhý ten istý deň od 22:15 do 22:45 h. Tretí výsluch prebehol 9. septembra 2006 od 8:45 do 12:45 h.

Prvé dva výsluchy zapisovateľ písal zápisnicu rukou, potom sa následne prepísala do počítača. Pretože sa do spisu musia zaradiť všetky písomnosti, ktoré majú súvis s vyšetrovaním, sú v spise oba zápisy. Ako bolo medializované, počítačový prepis v niektorých miestach nezodpovedal originálu. Tretí výsluch bol zaznamenávaný priamo do počítača.

Na stránke prinášame počítačové verzie Hedviginých výsluchov.

Keďže prebehli spracovaním (nutným pre ich výpis na webovej stránke), pre kontrolu pripájame aj fotokópie spisu (ľavý okraj písma je však na nich zle čitateľný).