Štúdie, výsluchy, lekárske správy

Postup polície a prokuratúry v kauze Hedvigy Malinovej je od začiatku sprevádzaný hrubými pochybeniami. Je preto vo verejnom záujme, aby bola ich činnosť pod zvýšeným drobnohľadom občanov.

Aby mohla verejnosť kroky zodpovedných orgánov monitorovať, budeme na tomto mieste sprístupňovať originály elektronických dokumentov, ktoré máme k prípadu k dispozícii.

 

18. september 2006Sťažnosť proti zastaveniu stíhania lúpeže – Keď polícia prestala hľadať páchateľa lúpeže, Hedviga podala sťažnosť. (+ doplnenie)

12. december 2006Sťažnosť na Ústavný súd: Hedviga Malinová podáva sťažnosť, aby sa domohla svojich základných práv. Ústavní sudcovia jej sťažnosť odmietli ako predčasnú.

14. máj 2007 - Uznesenie o vznesení obvinenia - vyšetrovateľ Úradu justičnej a kriminálnej polície OR PZ v Nitre vydal 14.5.2007 uznesenie, ktorým obvinil Hedvigu Malinovú pre krivú výpoveď a krivú prísahu. Z uznesenia nie je zrejmé, v čom presne mala Hedviga na výsluchoch klamať. Zverejňujeme ho so súhlasom jej advokáta Romana Kvasnicu.

6. október 2010 - Lekárska správa Jozefa Hašta – Hedvigin ošetrujúci psychiater v nej zhŕňa svoje nálezy zistené počas niekoľkotýždňových terapeutických sedení s pacientkou. Správu o zdravotnom stave Hedvigy po útoku zverejňujeme s jej súhlasom.

Máj – júl 2011 - Výsledky vyšetrenia krvi – Hedviga podstúpila podrobné hematologické vyšetrenie, ktoré preukazuje, že netrpí žiadnymi poruchami zrážanlivosti krvi. Vyšetrenie zverejňujeme s jej súhlasom.

Október – december 2011Zápisnice z výsluchov znalca Labaša – dekan LF UK Peter Labaš vypovedal na Generálnej prokuratúre v súvislosti so svojím znaleckým posudkom.

November 2011 - Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) – ESĽP prijal rozhodnutie, v ktorom akceptoval zmier medzi Hedvigou Malinovou a Vládou SR. Hedviga Malinová sa vzdala akýchkoľvek finančných nárokov na odškodnenie, vláda oficiálne uznala, že mohli byť porušené Hedvigine ľudské práva.

2012 - Trauma a posttraumatická stresová porucha, bio-psycho-sociálny prístup (Prípadová štúdia) - psychiater Jozef Hašto a psychologička Hana Vojtová sa venujú prípadu zbitej študentky z odborného hľadiska.

Január 2012 - Zápisnica z výsluchu psychiatra Hašta – prednosta psychiatrickej kliniky v Trenčíne Jozef Hašto vypovedal na Generálnej prokuratúre o svojich zisteniach v pozícii Hedviginho ošetrujúceho lekára-psychiatra, ktorý s ňou strávil viac než 47 terapeutických hodín.

13. januára 2012 - Zápisnica z výsluchu psychiatra S. – psychiater Ladislav S. vyšetroval Hedvigu pár dní po útoku. O svojich zisteniach vypovedal na Generálnej prokuratúre.

30. apríl 2012GP chce nový posudok – 6 rokov po útoku chce Generálna prokuratúra nechať Hedvigu Malinovú opäť psychiatricky vyšetriť.

5. jún 2012GP chce posudok aj od psychológa – 6 rokov po útoku si Generálna prokuratúra objednala ďalší posudok, tentoraz od psychologičky.

19. júl 2012Psychiatri chcú Hedvigu zavrieť od ústavu – psychiatri Miroslav Čerňan a Elena Mokrášová navrhli skúmať duševný stav Hedvigy Malinovej v zdravotníckom ústave.

16. november 2012Súd neodobril pobyt na psychiatrii - Krajský súd Nitra zamietol návrh Generálnej prokuratúry, ktorá chcela nechať Hedvigu Malinovú psychiatrami pozorovať v zdravotníckom zariadení. (+anglická verzia)

3. január 2013 - Stanovisko Jozefa Hašta k ďalšiemu vyšetrovaniu Hedvigy (EN) - Psychiater Hedvigy Malinovej Jozef Hašto považuje ďalšie psychiatrické vyšetrovanie Hedvigy za nevhodné zo zdravotného hľadiska.

2. marec 2013 - Názor expertov (EN) - psychiatri z piatich európskych krajín preskúmali prípad Hedvigy Malinovej-Žákovej (program kolokvia). Vydali stanovisko, v ktorom ďalšie vyšetrovanie Hedvigy v rámci trestného konania označili za "neodôvodniteľné a neetické.”

29. apríl 2013Vyhlásenie Helsinského výboru - Helsinský výbor pre ľudské práva vyzval Generálnu prokuratúru, aby zastavila trestné stíhanie Hedvigy Malinovej-Žákovej.

22. máj 2013 - Prvá a druhá lekárska správa Márie Haštovej – nálezy a zistenia psychiatričky Haštovej, ktorá Hedvige Žákovej Malinovej poskytuje psychiatrické konzultácie a poradenstvo.

17. september 2013 - Britský psychiater varuje pred zneužitím psychiatrie – psychiater Timothy Lambert napísal o prípade Hedvigy Malinovej správu, ktorá bola vybratá do Britského Medicínskeho Žurnálu, odbornej platformy lekárov. Lambert v nej upozornil na zneužitie psychiatrie v prípade Hedvigy Malinovej. Psychiater bol členom medzinárodneho kolokvia expertov, ktorí prípad v marci 2013 preskúmavali.

15. október 2013 - GP žiada doplniť posudok – Generálna prokuratúra v októbri 2013 doplnila otázky, na ktoré majú znalci Čerňan a Mokrášová vo svojom posudku o duševnom stave Hedvigy Malinovej 7 rokov po útoku odpovedať.

15. október 2013 - Predvolanie na psychiatrické vyšetrenie - Prokurátorka Katarína Sonderlich Roskoványi predvoláva Hedvigu na vyšetrenie duševného stavu 7 rokov po útoku.

22. október 2013 - Vyjadrenie Márie Haštovej pre GP – psychiatrička Haštová Generálnej prokuratúre oznamuje, že ďalšie trestnoprávne psychiatrické vyšetrovanie môže Hedvige Malinovej spôsobiť návrat ochorenia.

20. november 2013Madridská deklarácia (2) – etické vodítka Svetovej psychiatrickej spoločnosti.

23. január 2014 - Zápisnica o preštudovaní spisu – Generálna prokuratúra pozvala Hedvigu na záverečné preštudovanie dôkazov. Jej obhajca Roman Kvasnica upozornil na hrubé chyby pri sedemročnom vyšetrovaní a požiadal GP, aby Hedvigu prestala perzekuovať.

Apríl 2014 - Prípad Hedviga M. – psychiater Petr Smolík píše o prípade v Časopis psychiatrickej spoločnosti ČLS JEP a SLS