Niektorým veciam sa nedostáva dosť pozornosti

Šokujúcu tlačovú konferenciu exministra vnútra Roberta Kaliňáka videlo 12. septembra 2006 takmer celé Slovensko. Oveľa menej ľudí zachytilo reportáže a dokumenty, ktoré tvrdenia ministra rozmenili na drobné a porovnali ich s overiteľnými faktami.

Koho zaujíma zistenie pravdy, mal by tieto kritické videá k Hedviginmu prípadu poznať. Poukazujú na vážne pochybenia štátnych orgánov a množstvo neobjektívne vyhodnotených faktov, ktoré sú aj dnes základom pre obžalobu Hedvigy z krivej výpovede.

 

Reportáže

Občan Hedviga

Dokument vydavateľstva W PRESS a.s. (vydáva časopis .týždeň) a Anny Kratochvílovej ponúka komplexný náhľad na kauzu Hedvigy Malinovej. Vyjadrenia ministra Kaliňáka konfrontuje s názorom Hedviginho advokáta Romana Kvasnicu a psychiatra Jozefa Hašta. Dokument vznikol ešte pred tým, než sa stal Roman Kvasnica spolumajiteľom časopisu .týždeň. 7.6.2010

Hedviga Malinová

Filmová esej Fedora Gála a Martina Hanzlíčka z cyklu Příběhy pro Natálku. 2010

Hedviga - reportáž Eugena Kordu
(cca 9 min.) - odvysielaná v októbri 2006

Bývalý reportér Slovenskej televízie bol prvým novinárom, ktorý poukázal na vážne rozpory medzi tvrdeniami ministra a obsahom vyšetrovacieho spisu. Reportážami sa zaoberala Rada STV a jej závery prispeli svojho času k tomu, že reportér z STV musel odísť. (Vyjadrenia prinášame pod reportážami).

Hedviga - reportáž Eugena Kordu
pokračovanie (cca 3:30 min.)

Hedviga II. - reportáž Eugena Kordu
(cca 8:20 min.) - odvysielaná v novembri 2006

Uznesenie Rady STV k reportážam Hedviga a Hedviga II.
UZNESENIE č. 101/2006 z 19. 12. 2006

Rada STV prerokovala podnety Ministerstva vnútra SR zo 16. 11. 2006 na údajné porušenie zákona č. 16/2004 Z. z. Po diskusii, v ktorej rada vzala na vedomie odborné posudky dvoch nezávislých expertov, vyjadrenie autora relácie a zároveň šéfredaktora Eugena Kordu, ako aj stanoviská spravodajcov rady Józsefa Kissa a Ivana Králika, prijala tieto závery:

Rada STV zároveň odporúča GR STV, aby si dal overiť funkčnosť kvalitatívnej kontroly programového výstupu a zaviedol mechanizmus hodnotiacich programových činností na všetkých úrovniach.

Vyjadrenie Eugena Kordu k sťažnosti na Radu STV

Ohľadnom prvej reportáže. (Wordovský súbor)

Ohľadnom druhej reportáže. (Wordovský súbor)

Hodnotenie nezávislého experta

Jeden z dvoch nezávislých expertov, ktorého Rada STV vyzvala hodnotiť reportáže Hedviga a Hedviga II., bol Gabriel Šípoš.

Hodnotenie reportáže Hedviga
Hodnotenie reportáže Hedviga II.

Snáď je spravodlivé dodať, že Gabriel Šípoš vo svojich analýzach veľa vecí opomenul. Napríklad vôbec nepostrehol fakt, že minister vnútra nie je orgánom činným v trestnom konaní, nemá právomoc oboznamovať sa so spisom a ani informovať o skutočnostiach v ňom, a teda spomínanou tlačovkou prekročil zákon.

Rovnako vytýka reportérom, že nezopakovali "dôkazy polície" ako "nespoznanie osoby totožnej s ňou vytvoreným identikitom" (Vo vyšetrovacom spise o tom nie je žiadna zmienka. Keďže ide o vyšetrovací úkon, tak je z jeho nezadokumentovania v spise zjavné, že k nemu nedošlo - inak by jeho nezaradením do spisu vyšetrovateľ porušil zákon), či "pravdepodobnosť zhodnosti písma na blúzke s Hedviginým písmom" (v spise sa nachádzajú dva posudky z toho istého ústavu, ktoré prichádzajú k odlišným záverom).

Nakoniec novinárska cena

Reportáže Hedviga a Hedviga II. nakoniec priniesli Eugenovi Kordovi novinársku cenu. Vyhral s nimi kategóriu "Investigatívna a analytická žurnalistika - elektronické médiá".