Počas takmer šiestich rokoch trvania prípadu sa v médiách vyprofilovali novinári, ktorí postup vyšetrovateľov dlhodobo sledujú a priebežne o ňom kriticky informujú. 

Ich prácu dopĺňajú autorskými textami odborníci, ktorí metódy polície či znalcov poznajú lepšie než ktokoľvek iný. Pre laického čitateľa môže byť preto ich pohľad pridanou hodnotou.

Na tomto mieste prinášame výber novinárskych a analytických textov. Pre jednoduchšiu orientáciu sú chronologicky usporiadané podľa autora (média) a času ich vzniku.

Pohľad bývalého vyšetrovateľa

Jozef Šátek je policajt, ktorý osebe hovorí: "Počas 27 rokoch vyšetrovateľskej praxe mi prešlo cez ruky tisícky vyšetrovaných prípadov, najmä tých najzložitejších. Dvakrát som za nekompromisné postoje narazil na tvrdý politický odpor. Prvý krát v roku 1995, kedy ako šéf úradu vyšetrujúci "zavlečenie prezidentovho syna" som bol jedným z mnohých, ktorí museli počas lexizmu z polície dobrovoľne "odísť". Druhý krát už po opätovnom návrate, keď ako riaditeľ Úradu boja proti korupcii som "nevyhovoval" vtedajšiemu ministrovi Palkovi. A opäť to bolo z mojej strany "nepochopením" trestnoprávnej nedotknuteľnosti určitých ľudí."


Vo vyšetrovaní prípadu Hedvigy Malinovej od začiatku poukazuje na hrubé pochybenia polície, na neprofesionalitu ministerstva, polície a na možné porušovanie zákona zo strany orgánov činných v trestnom konaní.

Upozorňujeme na niekoľko postrehov a analýz, uverejnených na jeho blogu.
Šátkove analýzy sú pohľadom človeka, ktorý dôverne pozná vyšetrovacie postupy a policajné prostredie.

.týždeň

Časopis sa prípadu Hedvigy Malinovej venuje dlhodobo. Na jeho stránkach sa objavilo viacero analýz, rozhovorov a videomateriálov, ktoré umožňujú vytvoriť si o veci celistvejší obraz. Pre korektnosť uvádzame, že od januára 2011 je spolumajiteľom časopisu .týždeň aj advokát Hedvigy Malinovej Roman Kvasnica.

Rozsiahlejšie materiály:
Stručnejšie informácie:

Marie Vrabcová

Redaktorka denníka Új Szó prípad Hedvigy Malinovej sleduje od začiatku. V auguste 2006 bola jednou z prvých, ktorí Hedvigu po napadnutí videli v nemocnici. Tiež je autorkou knihy „Hedviga“, ktorá kauzu nasvecuje z pohľadu jej hlavných protagonistov - advokáta Romana Kvasnicu, psychiatra Jozefa Hašta a samotnej Hedvigy.