Zlá zrážanlivosť krvi

V čom mýtus spočíva
Hedviga Malinová vraj s najväčšou pravdepodobnosťou trpí poruchou zrážanlivosti krvi. Tá má vysvetľovať modriny na jej stehnách ako aj väčšie množstvo krvi na tvári pochádzajúcej z pery a nosa.
Zdroj mýtu
dekan LF UK Peter Labaš

"Popisované petéchie i krvné zrazeniny na horných končatinách i staršie hematómy na stehne sú s najväčšou pravdepodobnosťou následkom chronickej hemokoagulačnej poruchy (znížená zražanlivosť krvi), o čom svedčí anamnestický údaj opakované krvácania z nosa."

"Veľmi závažným faktom zo zdravotného hľadiska, ktoré sme zistili bol údaj krvácania z nosa v minulosti u Hedvigy Malinovej – Žákovej a MUDr. Mxxxxxxxxxx pri prvom kontakte dňa 28.8.2006 popisuje drobné krvné výrony na tele a rukách poškodenej (petéchie), čo by svedčalo o poruche krvnej zrážlivosti, čo vedie k zvýšenému krvácaniu, čím by bolo možné vysvetliť zvýšené krvácanie z drobnej ranky na dolnej pere a nosa."

(Doplnenie znaleckého posudku Petra Labaša z 25. augusta 2009, str. 7 a 12)

Labaš v znaleckom posudku tvrdí, že Hedviga mala na pere iba drobnú ranku s miernym, veľmi malým opuchom. Táto rana podľa neho vznikla ešte pred dňom útoku a nebola spôsobená vonkajším násilím. Opuch nosa podľa znalca Hedviga neutrpela vôbec.

Teóriou o zlej zrážanlivosti krvi sa Labaš zrejme snažil vysvetliť, ako mohlo z údajne malej rany na pere staršieho dáta a neopuchnutého nosa vytiecť v deň útoku neprimerane veľké množstvo krvi.

Fakty

Hedviga Malinová preukázala, že zníženou zrážanlivosťou krvi netrpí. V máji 2011 podstúpila podrobné hematologické vyšetrenia, ktoré mapovali bežné aj vzácne krvné ochorenia. Lekár-hematológ skonštatoval, že Hedviga má krv v poriadku.

Na poruchu zrážanlivosti krvi bola Hedviga testovaná už bezprostredne po útoku. Vyšetrenie žiadne relevantné krvné ochorenie neobjavilo. Túto informáciu obsahuje znalecký posudok Mariána P. z 21. septembra 2006, ktorý mal dekan Labaš k dispozícii:

"Z laboratórnych vyšetrení boli vykonané základné vyšetrenia krvi a moča, vyšetrenie krvnej zrážlivosti, pričom neboli zistené odchýlky súvisiace so zranením."

(Znalecký posudok Mariána P. z 21. septembra 2006, str. 5)