Neblokovaná bankomatová karta

V čom mýtus spočíva
Hedviga vraj klamala v tom, že si zablokovala bankomatovú kartu, ktorá jej po útoku zmizla (resp. nebola v kabelke, ktorú polícia neskôr našla v parku) a ktorú jej neskôr niekto spolu s dokladmi poslal.
Zdroj mýtu
minister vnútra, Robert Kaliňák:

"Vyšetrovatelia päť dní po útoku preverovali cez centrálu Slovenskej sporiteľne, že kartu nikto nezablokoval. Je o tom úradný záznam v spise."

(SME, 25. októbra 2006)

hovorca ministerstva vnútra Erik Tomáš:

"Šesť dní po prepade centrála sporiteľne potvrdila, že karta zablokovaná nebola. V spise je o tom záznam. Potvrdenie, ktoré ukazovala Hedviga, bolo vystavené až mesiac potom."

(Plus 1 deň, 25. októbra 2006)

Dôkazom pre to, že Hedviga klamala o útoku, malo byť aj to, že hoci jej zmizla bankomatová karta, tak si ju nezablokovala. Toto tvrdenie zrejme malo podporiť konštrukciu, že Hedviga si poslala doklady sama...

Pravdou je, že polícia žiadne oficiálne vyjadrenie banky nemá - naopak, Hedviga môže oficiálnym potvrdením preukázať, že bankomatovú kartu zablokovanú mala.

Fakty

Hedviga Malinová preukázala, že jej platobná karta blokovaná bola. Banka jej o tom vydala náležité potvrdenie s patričnou pečiatkou a dvoma podpismi. Hedviga si ho vyžiadala po tom, ako minister vnútra prehlásil, že ohľadom bankomatovej karty klamala.

Je slovenská polícia natoľko neschopná, že nedokáže prešetriť ani to, či niekto mal v určitom čase zablokovanú kartu?

V spise sa nachádza iba žiadosť vyšetrovateľa pre banku, na ktorú ktosi rukou pripísal slovo: neblokovaná. Zo zápisu teda nie je zrejmé, či hovorí o tom, že karta nebola blokovaná v čase preverovania alebo, či sa tvrdenie týka nejakého širšieho časového obdobia. Nič však nenasvedčuje tomu, že ide o oficiálnu odpoveď banky, na dokumente je iba pečiatka potvrdzujúca prijatie žiadosti, je tu iba nečitateľný podpis.

Úradný záznam (v spise list č. 171) popisujúci preverovanie účtu, hovorí jednoznačne: "V SLSP bola ponechaná žiadosť o poskytnutie týchto údajov s tým, že písomná odpoveď zo SLSP príde poštou na ÚJKP".

Odpoveď zo SLSP nebola do vyšetrovacieho spisu zaradená, čo dokazuje aj obsah vyšetrovacieho spisu.

Komentár
Podľa medializovaných informácií (Plus1deň) je pravdepodobné, že banka žiadnu odpoveď vyšetrovateľovi ani nezaslala. Podľa niektorých právnikov žiadosť nemala zákonné náležitosti. Je preto dosť pravdepodobné, že práve toto by mohol dôvod, prečo banka žiadosti nevyhovela.

Pri tomto predpoklade celá policajná akcia ohľadom platobnej Hedviginej karty pôsobí značne neprofesionálne. Akoby vyšetrovateľ do spisu zaraďoval výsledky až vtedy (následne), keď sa preukáže, že podporujú jedinú vyšetrovaciu verziu.

Čo sa stalo
Npor. Pračko prišiel na pobočku Slovenskej Sporiteľne v Nitre. Tam odovzdal žiadosť vyšetrovateľa (mjr. Peter Horák) o zaslanie písomnej správy o tom, či Hedvigina platobná karta bola zablokovaná. O tom ako, ako to prebiehalo spísal úradný záznam. Značne nepravdepodobne znie, že nejaká pracovníčka na pobočke banky by porušila zákon (prezradenie bankového tajomstva) na základe spomínanej žiadosti. Ak by totiž aj vyhodnotila, že žiadosť má všetky právne náležitosti (o čom sa dá pochybovať) a mala právomoc takúto žiadosť vybaviť (o čom sa tiež dá pochybovať), tak žiadosť sama požadovala PÍSOMNÚ odpoveď - nie ústne informovanie npor. Pračka.

Je otázne, ako pracovníčka SLSP pobočky v Nitre zistila, že poškodená Hedviga Malinová prišla s matkou skontrolovať pohyb na účte „na pobočke v okrese Dunajská Streda“.

"Brilantnú prácu" polície možno dokumentovať tým, že záznam neuvádza, o ktorú „pobočku v okrese okrese Dunajská Streda“ by malo ísť (je ich minimálne osem). A hoci je to neuveriteľné, v zázname sa nikde neuvádza ani meno pracovníčky, ktorá tieto informácie poskytla, ani čas, kedy s ňou npor. Pračko hovoril. Rovnako nie je v spise ani záznam toho, že podpísala poučenie svedka (teda, ľudovo povedané „bola vzatá pod prísahu“). Polícia sa ani neusilovala preveriť toto tvrdenie na „pobočke v okrese Dunajská Streda“. (Inak by o tom mal byť v spise doklad.)

Vyšetrovateľ zrejme vyhodnotil výpoveď anonymnej pracovníčky banky v Nitre o tom, ako na neznámej pobočke v okrese Dunajská Streda Hedviga s mamou kontrolovala stav účtu a rukou načmáranú informáciu o nezablokovaní karty „potvrdenú“ pečiatkou „DORUČENÉ“ za presvedčivé dôkazy.

Zrejme si však uvedomil, že vo výpovediach nikde nemá Hedvigine tvrdenie o tom, že kartu zablokovala. Preto nechá pár kolegov podpísať záznam, ktorý hovorí o tom, že Hedviga sa pred nimi v tomto zmysle vyjadrila 25.8.2006 o 22.50 h.

Dôkazne je to veľmi vratké, lebo výsluch skončil o 22.45 h. - takže informácie, ktoré Hedviga neformálne poskytla mimo neho nie sú vyjadreniami „v pozícii svedka“. Vyšetrovateľ si zrejme uvedomil aj iný fakt. Bez takého vyjadrenia nemal nijaký logický dôvod, prečo by pred pár dňami žiadal od banky preveriť, či karta bola blokovaná... (v spise vtedy nebola informácia, že o tom, že karta by mala byť blokovaná).

Vyšetrovateľ pri treťom výsluchu konfrontuje Hedvigu so svojím presvedčením, že karta nebola blokovaná. Hedviga vyhlasuje, že karta blokovaná bola. Uviedla pobočku, na ktorej k tomu došlo. Dokonca ponúkla vyšetrovateľovi, že sama o tom predloží potvrdenie!.

Napriek tomu všetkému vyšetrovateľ:

Slovenská sporiteľňa vydáva Hedvige potvrdenie o tom, že karta bola zablokovaná od 25.8.2006 do 31.8.2006. Potvrdenie je s dvoma podpismi, správnou pečiatkou, uvádza presný čas (na sekundy), kedy bol do bankového systému vložený príkaz na zablokovanie karty.